Enchanté!

In Quartier français en Quartier libre werken de leerlingen naar een taaltaak toe aan het einde van een hoofdstuk. Omdat leerlingen nood hebben aan houvast bij het zien van nieuwe leerstof, ontdekken ze, in aparte lessen voorafgaand aan de taaltaak, de nodige woordenschat, taalhandelingen en spraakkunst.

In een laatste oefenfase wordt alle leerstof samengebracht en kunnen de leerlingen testen of ze klaar zijn voor de taaltaak.

Differentiatie wordt steeds belangrijker. Daarom bieden Quartier français en Quartier libre remediërings- en verdiepingstrajecten aan. Remediëringspakketten op typische struikelblokken van de reeds geziene leerstof bieden leerlingen de kans een eventuele achterstand weg te werken. Taalsterkere leerlingen kunnen hun kennis uitbreiden en verdiepen. Hiervoor zijn specifieke materialen ontworpen. Je vindt beide differentiatiepakketten terug in het leerwerkboek en op de oefensite.