Eerste graad:
twee opties

Quartier français
Leerwerkboek en 3 magazines Le mag’

 • Een uitgebreide ontdekkingsfase brengt de leerlingen tot inzicht over de leerstof
 • Een groot aanbod aan oefeningen (ook uitbreiding)
 • Na de onderdelen woordenschat en spraakkunst telkens een controle-moment
 • Vlak voor de taaltaak wordt alle behandelde leerstof samengebracht in één grote zelftoets
 • Via een aantal inleidende oefeningen wordt een context gecreëerd van waaruit de leerling vertrekt om de geïntegreerde taaltaak te maken

Het magazine Le mag’ voorziet in een uitgebreid aanbod aan tekstsoorten en -types die perfect aansluiten bij de leefwereld van de leerling. De verwerkingsopdrachten staan in het leerwerkboek, deel Livret.

Quartier libre
Leerwerkboek

 • Via kortere leseenheden ontdekken de leerlingen sneller en met meer ondersteuning de nieuwe leerstof
 • Een evenwichtig en haalbaar aanbod aan oefeningen
 • Binnen de onderdelen woordenschat en spraakkunst na elke lessenreeks een kort controlemoment
 • Aan het einde van elk onderdeel een zelftoets op alle behandelde leerstof
 • Een kortere taaltaak zonder inleidende oefening: de leerlingen kunnen meteen aan de slag
 • Kiosque: aan het einde van elk hoofdstuk telkens een aantal artikels die perfect aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen incl. verwerking in de banner onderaan de bladzijde
Eerste graad: twee opties

Quartier libre
Leerwerkboek

 • Via kortere leseenheden ontdekken de leerlingen snel leren met meer ondersteuning de nieuwe leerstof
 • Een evenwichtig en haalbaar aanbod aan oefeningen– Binnen de onderdelen woordenschat en spraakkunst na elke lessenreeks een kort controlemoment
 • Aan het einde van elk onderdeel een zelftoets op alle behandelde leerstof
 • Een kortere taaltaak zonder inleidende oefening: de leerlingen kunnen meteen aan de slag
 • Kiosque: aan het einde van elk hoofdstuk telkens een aantal artikels die perfect aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen incl. verwerking in de banner onderaan de bladzijde