New  image
Quartier français/libre
Frans voor de A-stroom en het aso
New  image
Taakgerichte aanpak: taaltaken staan centraal
Remediërings- en differentiatiemateriaal bij elk hoofdstuk
Sterke structuur voor leerling én leerkracht