Quartier français
EERSTE graad
(A-stroom)

Quartier français bestaat in de eerste graad uit een leerwerkboek (Livre de l’élève) en 3 magazines Le mag’.

 • Authentieke artikels over het reilen en zeilen binnen de Franstalige wereld

 • Een oefendossier in het leerwerkboek (Livret): zowel receptieve als productieve opdrachten

 • Le mag’ numérique: op het digitaal platform ook extra artikels, interessante links naar websites, clips, spots ...

Structuur en houvast

 • Duidelijke aanduiding van het Circuit en de lestitel
 • Paginanummering in cijfers en letters
 • De pictogrammen in de linkermarge geven de vaardigheden aan: luisteren, lezen, spreken, gesprek of schrijven

Leren leren

 • Groene kaders / achtergrond bieden houvast: onthoudkaders of studiekaders en oefenkansen
 • Blauwe tips en weetjes, gele ‘outilkaders’ (hulpmiddelen bij een productie-oefening), beige cultuurkaders

Vanuit Circuit rouge wordt in elk hoofdstuk een paar keer verwezen naar de rubriek Stop!. Dit herhalingspakket behandelt grammaticale items die leerlingen reeds zouden moeten kennen maar toch niet altijd onder de knie hebben. Stop! biedt leerlingen de kans om een eventuele achterstand weg te werken op eigen tempo. Deze rubriek kan ook klassikaal aangepakt worden. Leerlingen die blijven twijfelen en fouten maken, vinden een extra remediëringspakket op de website.

Stop!

Aan het einde van elk hoofdstuk vind je de rubriek Plein gaz! terug. Een zelftest via twee snelheden:

 • Vitesse 1 bestaat uit moet-opdrachten, waarbij oefeningen in context zowel focussen op kennis als op vaardigheden
 • Sterkere leerlingen kunnen nog een tandje bijsteken en schakelen naar Vitesse 2 voor een reeks moeilijkere en/of speelse opdrachten

  In Espace détente spelen de leerlingen met hun klasgenoten een ludiek herhalingsspel.
Plein gaz!

Voor taalsterkere leerlingen biedt het verdiepingspakket Col een uitdaging. Hier krijgen de leerlingen een extra semantisch veld en oefeningen. Er bestaan twee versies van dit pakket: een korte onlineversie en een volledig uitgewerkte lessenreeks op kopieer- fiches (methodesite leerkracht).

Col

Aan het einde van een hoofdstuk is er telkens een taaltaak Finale. Deze taaltaak doet een beroep op kennis en (deel)vaardigheden, ontdekt en ingeoefend in dit hoofdstuk.

Leerlingen werken individueel en in groep aan de verschillende stappen van het proces om tot een afgewerkt product te komen.

Finale

In Le mag’ wordt een uitgebreid pakket aan lees­materiaal aangeboden. Alle tekstsoorten komen aan bod en de behandelde thema’s sluiten nauw aan bij de leefwereld van de leerling. De receptieve en productieve verwerkingsopdrachten staan in het leerwerkboek (Livret). Daarnaast biedt het magazine de leerkracht ook extra differentiatiemogelijkheden en evaluatiemateriaal.

Le mag'