Quartier libre
EERSTE graad
(A-stroom)

Quartier libre bestaat in de eerste graad enkel uit een leerwerkboek (Livre de l’élève).

Structuur en houvast

 • Duidelijke aanduiding van het circuit en de lestitel
 • Paginanummering in cijfers en letters
 • De pictogrammen in de linkermarge geven de vaardigheden aan: luisteren, lezen, spreken, gesprek of schrijven

Leren leren

 • Groene kaders / achtergrond bieden houvast: onthoudkaders of studiekaders en oefenkansen
 • Blauwe tips en weetjes, gele ‘outilkaders’ (hulp-middelen bij een productie-oefening), beige cultuurkaders

Vanuit Circuit rouge wordt in elk hoofdstuk eenpaar keer verwezen naar de rubriek Stop!. Dit herhalingspakket behandelt grammaticale items die leerlingen reeds zouden moeten kennen maar toch niet altijd onder de knie hebben. Stop! biedt leerlingen de kans om een eventuele achterstand weg te werken op eigen tempo. Deze rubriek kan ook klassikaal aangepakt worden. Leerlingen die blijven twijfelen en fouten maken, vinden een extra remediëringspakket op de website.

Stop!

Na elke lessenreeks woordenschat of spraakkunst volgt er een kort controlemoment. Wanneer leerlingen een Circuit rouge of bleu hebben afgewerkt belanden ze bij de rubriek Plein Gaz!. Dit onderdeel is opgevat als een zelftoets waar leerlingen hun kennis van deze items testen.

Plein gaz!

Voor taalsterkere leerlingen biedt het verdiepingspakket Col een uitdaging. Hier krijgen de leerlingen een extra semantisch veld en oefeningen. Er bestaan twee versies van dit pakket: een korte online- versie en een volledig uitgewerkte lessenreeks op kopieerfiches (methodesite leerkracht).

Col

Aan het eind van een hoofdstuk zetten we de kers op de taart in de taaltaak. Deze taaltaak doet een beroep op kennis en (deel)vaardigheden, ontdekt en ingeoefend in dit hoofdstuk. Leerlingen werken individueel en in groep aan de verschillende stappen van het proces om tot een afgewerkt product te komen.

Finale

Het leesdossier Kiosque, achteraan elk hoofdstuk, biedt telkens 8 blz. leesplezier. Het betreft authentieke artikels die nauw aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. De verwerkingsopdrachten staan in de banner onderaan de bladzijde.

Kiosque
Online

Vanuit het leerwerkboek wordt de leerling regelmatig doorverwezen naar het onlinepakket om te oefenen, te remediëren of voor uitbreiding:

 • remediëringsmateriaal bij Circuit rouge en Circuit bleu op elementair niveau en basisniveau. Met leerlingvolgsysteem
 • een extra remediëringspakket bij de rubriek Stop!
 • bij Quartier français 2 ook een herhalingspakket op werkwoorden en tijden
 • col: woordenschat uitbreiding en -verdieping (semantische velden)
 • woordentrainer: de leerlingen kunnen de woordenschat hier inoefenen. Er wordt zowel op schriftbeeld als op fonetiek gewerkt. De leerlingen klikken en horen de correcte uit- spraak. Leerlingen kunnen de voor hen moeilijke woorden aanduiden en zo een gepersonaliseerde woordenlijst samenstellen.
 • le mag’ numérique: een waaier aan extra artikels (en oefeningen), clips en spots ...