Quartier français
DERDE graad (aso)

In de derde graad bestaat Quartier français uit een leerwerkboek (Livre l’élève) en een tekstboek (Lectures). Voor de pool moderne talen is er ook een graadboek (SET[OC]) voorzien. In dit graadboek vind je fiches terug die werken rond één of meer specifieke eindtermen.

In het tekstboek Lectures vind je zowel artikels als tekstfragmenten uit moderne en klassieke werken terug. Ook hun auteurs krijgen hier een plaats. Lectures numériques: op het digitaal platform werd ook een waaier aan extra artikels, clips, spots voorzien.

Bloc 1: À l’action

Bestaat uit 5 boîtes à outils waarin leerlingen op basis van authentieke bronnen woordenschat en spraakkunst, nodig om de Mission uit te voeren, (her)ontdekken. De geïntegreerde taaltaak staat van bij de start centraal. Ze beoogt een specifiek doel in een concrete context en leidt tot een afgewerkt product. Leerlingen krijgen een duidelijk overzicht van de criteria waaraan proces en product moeten voldoen en weten perfect welke rol zij hierin zullen vervullen. Er wordt regelmatig verwezen naar de herhalings- en extra oefeningen van het tweede bloc. Bij elke boîte à outils hoort ook de rubriek Voc Plus. Hier kunnen leerlingen hun woordenschat over het behandelde thema nog verder uitbreiden. De 5 boîtes à outils van Bloc 1 vormen de basis van het leerwerkboek. De 2 andere blocs zijn hieraan gelinkt.


Bloc 2: Entraînements

Hier kunnen leerlingen terecht om te remediëren en extra te oefenen op spraak- kunst en schrijven. Dit bloc bestaat uit drie delen. In Exercices de révision krijgen leerlingen herhalingsoefeningen op geziene spraakkunst. Indien ze blijven twijfelen en fouten maken, kunnen ze aan de slag met het extra remediëringspakket op de website. In Exercices supplémentaires vind je extra oefeningen op de nieuw behandelde spraakkunst. In Exercices de style wordt er gewerkt aan schrijfvaardigheid. Leerlingen leren hier stapsgewijs de kennis, die ze door de jaren heen vergaard hebben, toe te passen om een correcte en coherente tekst op te stellen.


Bloc 3: Pistes de lecture et d’écoute

Deze rubriek schotelt leerlingen een gevarieerd aanbod aan lees- en luisteropdrachten voor. Er wordt gewerkt op de verschillende leerplandoelen voor lees- en luistervaardigheid en op strategieën. Leerlingen spijkeren hun vaardigheden bij aan de hand van zinvolle, communicatieve activiteiten en breiden hun kennis van de Franse cultuur verder uit. Het leesmateriaal vind je terug in het tekstboek Lectures, de audio(visuele) bronnen staan op de audio-cd, de dvd en in het bordboek. Voor extra bronnenmateriaal kan je terecht op de website.


Lectures

Het tekstboek bestaat uit verschillende rubrieken. De eerste bevatten verschillende soorten artikels. De laatste rubriek behandelt de Franstalige literatuur. Hier bieden we zowel Nos incontournables als Nos contemporains aan. Bij Nos incontournables worden literaire grootheden kort voorgesteld en maken de leerlingen kennis met hun werk. 

Nos contemporains biedt een selectie aan van hedendaagse Franstalige auteurs. Ook van hen krijgen leerlingen een korte voorstelling, gevolgd door een fragment uit hun werk. In het leerwerkboek, bloc 3 Exploitations, wordt een waaier aan activiteiten en werkvormen aangeboden bij dit leesmateriaal.

SET[OC]

Quartier français 5.6 SET[OC] laat leerlingen toe hun kennis van de taal te verruimen en te verdiepen door hen te doen reflecteren over taal als communicatiemiddel, verbanden te doen inzien tussen taal en cultuur en de taal als systeem.

In dit graadboek voor de pool Moderne Talen wordt in elke les gewerkt rond één of meer specifeke eindtermen. Sterretjes geven de moeilijkheidsgraad aan van een fiche, van vrij gemakkelijk, al haalbaar in het begin van het vijfde jaar, tot moeilijk, eerder te reserveren voor het einde van het zesde jaar. Elke fiche start telkens met een overzicht van wat leerlingen precies zullen leren tijdens deze les.

In het graadboek leren leerlingen stapsgewijs een onderzoeksvraag stellen en kiezen een dataverzamelingsmethode. De onderzoekscompetenties worden behandeld in de handleiding voor het vijfde en zesde jaar. Hier vind je kant-en-klaar materiaal terug om meteen mee aan de slag te gaan. 

Quartier français 5.6 SET[OC] biedt de leerkracht dus een handig hulpmiddel om de specifieke eindtermen van de derde graad te behalen aan de hand van bronnen en opdrachten die geënt zijn op de leefwereld van de leerling.

Online

De opbouw van het onlinepakket is quasi identiek aan de eerste graad. Klik op onderstaande button and ga naar de onderste slide.